Czym się zajmujemy?

Współpracujemy z wieloma firmami geodezyjnymi z całego kraju pomagając w aktualizacji i modernizacji baz danych EGiB. Przygotowujemy tereny pod naloty lotnicze w celu sporządzenia ortofotomap. Sporządzamy pełną dokumentację pod projekty dróg i tym podobnych, łącznie z mapami do celów projektowych, pomiarami pod natężenie ruchu i podziałami nieruchomości w ramach decyzji ZRID. Wykonujemy pomiary przekrojów koryt dna rzek i cieków wodnych. Dokonujemy pomiarów zakładanych osnów geodezyjnych.

Przy tym wszystkim staramy się również spełniać potrzeby naszych lokalnych inwestorów, prywatnych jak i deweloperów. Prowadzimy inwestycje od podziału działek, poprzez złożenie dokumentacji niezbędnej do wydania warunków zabudowy, mapę do celów projektowych, wytyczenia budynku i przyłączy, aż po inwentaryzację. Wszystko za pomocą markowego sprzętu najwyższej klasy firmy Leica i Nicon zapewniającego precyzję pomiaru, oraz tylko i wyłącznie oryginalnego oprogramowania.
Wiedza i doświadczenie z zakresu geodezji, rynku nieruchomości oraz terminowość gwarantują wysoką jakość usług.

Podążamy za nowymi technologiami i monitorujemy zmiany w prawie geodezyjnym.

Prace lokalne w ogólnorozumianej geodezji

icon

Wytyczenia budynków

Wytyczenia budynków

Na podstawie rzutu fundamentów oraz Planu Zagospodarowania Terenu zawartych w projekcie, wyznaczane są osie budynku.
icon

Składanie wniosków o warunki zabudowy

Składanie wniosków o warunki zabudowy

Składany jest do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji.
icon

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Uszczegółowiony element mapy zasadniczej. Załącznik wymagany podczas starania się o wydanie pozwolenia na budowę.
icon

Inwentaryzacje budynków i obiektów budowlanych

Inwentaryzacje budynków i obiektów budowlanych

Sporządzanie dokumentacji technicznej obiektu, na podstawie jego stanu faktycznego.
icon

Podziały

Podziały

Zmiana struktury parceli lub parcel wchodzących w skład nieruchomości w skutek czego zmienia się numeracja działek ewidencyjnych oraz powstaje nowy przebieg linii granicznych.

Działam głównie na terenie Bydgoszczy i sąsiednich powiatów. Usługi geodezyjne oferuję:

firmom,

firmom,

projektantom, architektom, deweloperom, wykonawcom budowlanym,

projektantom, architektom, deweloperom, wykonawcom budowlanym,

klientom indywidualnym,

klientom indywidualnym,

jednostkom samorządu terytorialnego (administracji publicznej i instytucjom),

jednostkom samorządu terytorialnego (administracji publicznej i instytucjom),

kancelariom prawnym, notarialnym, adwokackim, radcowskim.

kancelariom prawnym, notarialnym, adwokackim, radcowskim.